Advokat barnerett strafferett barnevernsrett familie

Barnevernrett
Strafferett
Barn og foreldre
 
Fri sakførsel
 
 
 

Alminnelig...

er jo et relativt begrep. Men det kalles nå engang "alminnelig praksis". Det betyr at vi tar saker innenfor de fleste områder av jussen.

Vi har i tillegg arbeidet spesielt med noen felter:

Advokat Roar Edvardsen:

Jeg har arbeidet spesielt med barnevernrett og strafferett. Dels fordi jeg har en utdannings- og yrkesbakgrunn som gjør at det har falt naturlig for meg i mitt virke som advokat. Men også fordi disse to områdene for meg personlig er utfordrende og spennende.

Jeg har vært heldig og fått arbeide som bistandsadvokat, advokat i barnevernsaker, fått representere personer som har opplevd overgrep fra det offentlige, og jeg har som forsvarer fått representere tiltalte i drapsaker.
 

Advokat Geir Olav Pedersen:

Jeg hadde opprinnelig spesialisert meg på selskapsrett, men har de siste årene arbeidet spesielt med fast eiendom. Det siste er et ganske vidt område, som daglig berører de fleste av oss enten vi nå er privatpersoner eller næringsdrivende.

Mine erfaringer med alt fra ekspropriasjoner og skjønn, ordinært kjøp og salg, leie/bruksrettigheter og reklamasjoner har gitt meg et godt grunnlag for å bistå deg med dine spørsmål eller en aktuell sak, dersom det skulle være behov for det.
 
 
 
 

Vi er alle forskjellige - også vi advokater. Vi for vår del har valgt å være blant de som ikke tar så mange saker. Noe som gir oss mulighet for å engasjere oss desto mer i de sakene vi tar.

 

Nyttige lenker
Fri sakførsel
Presseklipp