Advokat barnerett strafferett barnevernsrett familie


 
 
 
 
 
 

En gang var du et barn.....

Slik begynner Arnulf Øverlands dikt; "Ved en forbryters grav".  I alle år har dette diktet fulgt professor Johs Andenæs sine lærebøker i strafferett. En kan ikke unngå å bli grepet av kontrasten mellom tittel og innhold.

Mest av alt viser diktet hvorledes det er mennesket som forsvares, ikke handlingen. Nettopp det gjør straffesaker utfordrende og ualminnelig spennende å arbeide med. Og det er dette som har vært viktig for meg i mitt valg: Å la strafferett være et av de rettsområder jeg har valgt å fordype meg i.

Jeg har, sammen med advokat Oscar Ihlebæk, vært heldig å få arbeide med to av de mest alvorlige straffesaker i Nord-Norge den senere tid: Dobbeltdrapene i Dyrøy og Bjarkøysaken (som endte i frifinnelse i lagmannsretten med kollega Harald Stabel som forsvarer).

 

 

Strafferett er et av
advokat Roar Edvardsens spesialfelt

 

TV2-nyhetene
Straffeloven
Straffeprosess-loven
Flere lenker