Advokat barnerett strafferett barnevernsrett familie

En mer "broget" bakgrunn...

enn advokater flest, har jeg nok. Og det har vært med på å forme meg som person. Jeg håper og tror at dette nå kommer mine klienter til gode.

Jeg kommer fra Tjeldsund i Nordland. Etter gymnas bar det til Tromsø hvor jeg ble uteksaminert fra Nordnorsk Musikkonservatorium. Fra Tromsø gikk veien til Harstad hvor jeg var lærer ved Trondarnes Frilynte Folkehøgskole.

Etter en tid begynte jeg som lensmannsbetjent ved Harstad lensmannskontor. Jus-studier på kveldstid gjorde at jeg etterhvert kunne søke, og bli utnevnt til, lensmann i Bø i Vesterålen.

Etter min juridiske embetseksamen ved Universitetet i Oslo 1990, begynte jeg som advokatfullmektig hos advokat Arild Teigan. I 1992 gikk vi inn i kontorfellesskap som varte frem til juli 2005. Jeg flyttet da inn i eget kontorbygg i Harstad sentrum. Samtidig ble firmanavnet endret til Advokatfirmaet Edvardsen AS og det ble ansatt flere. (Se forøvrig linken Medarbeidere).

Du er velkommen til å lese mer om
privatpersonen Roar Edvardsen