En mer "broget" bakgrunn...

enn advokater flest, har jeg nok. Og det har vært med på å forme meg som person. Jeg håper og tror at dette nå kommer det mine klienter til gode.

Jeg kommer fra Tjeldsund i Nordland. Etter gymnas bar det til Tromsø hvor jeg ble uteksaminert fra Nordnorsk Musikkonservatorium. Fra Tromsø gikk veien til Harstad hvor jeg var lærer ved Trondarnes Frilynte Folkehøgskole.

Etter en tid begynte jeg som lensmannsbetjent ved Harstad lensmannskontor. Jus-studier på kveldstid gjorde at jeg etterhvert kunne søke, og bli utnevnt til, lensmann i Bø i Vesterålen.

Etter min juridiske embetseksamen ved Universitetet i Oslo 1990, begynte jeg som advokatfullmektig hos advokat Arild Teigan. I 1992 gikk vi inn i kontorfellesskap, noe vi fortsatt har.

Det er først og fremst barnevernsrett og strafferett som har vært arbeidsområdene, selv om kontoret er klassifisert som alminnelig advokatpraksis.

Til advokat Roar Edvardsen

 
 
Tlf. 41 52 57 60