Advokat barnerett strafferett barnevernsrett familie

Domstoler og politi
Domstolene i Norge Høyesterett
Politidirektoratet Kriminalpolitisentralen (KRIPOS)
Den europeiske menneskerettighets domstol

 

 
Forvaltningsorganer
Departementene Regjeringen
Konfliktrådene i Norge Norske kommuner
Skatteetaten Trygdeetaten
Statens elektroniske blankettarkiv  
   
Gratis juridisk rådgivning
Jusshjelpa i Nord-Norge
   
Organisasjoner
Aleneforeldreforeningen Foreningen to foreldre
Forbrukerrådet Gjeldsofferalliansen
Den norske Advokatforening Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH)
 
Klagenemder
Bankklagenemnda Nettnemda
Elklagenemnda Forsikringsklagekontoret
Klagenemnda for eiendomsmeglertjenester Disiplinærnemnda for advokatvirksomhet
 
Ombud og tilsynsmyndigheter
Barneombudet Forbrukerombudet
Likestillingsombudet Sivilombudsmannen
Arbeidstilsynet Datatilsynet
Kredittilsynet
Linker