Nå er det klientene som..

skal dra nytte av mine erfaringer. Og naturlig nok er fast eiendom, formuesrett og selskapsrett blant de hoved-områdene jeg arbeider med. Selvsagt yter vi også bistand innenfor andre alle rettsområder.

Opp gjennom årene har det også blitt en rekke kurs i regi av juristforeningen, bl.a innen ekspropriasjonsrett, rein-driftsrett, selskapsrett og kontraktsforhandlinger, samt
litt bedriftsøkonomi og prosjektledelse ved Høyskolen i Harstad.

Har du saker du trenger bistand til så ta kontakt. Telefonnummer, adresser osv. finner du under linken "Kontakt" ovenfor.