Erfaringer er gode å ta med seg.

I de fleste sammenhenger. Og ikke minst når en skal praktisere jus. Det er godt med ballast fra det praktiske liv i andre sammenhenger også - ikke bare advokatkontoret.

Etter embedseksamen fra Universitetet i Tromsø våren 1993, med selskapsrett fra universitetet i Oslo som spesialfag, har jeg skaffet meg erfaring fra yrkeslivet andre steder enn fra advokatyrket.

Etter en periode som norsklærer for fremmedspråklige på
Voksenopplæringen i Harstad kommune, gikk veien til Tromsø hvor jeg arbeidet 3 år som førstekonsulent/jurist hos Skattefogden i Troms.
Etter dette ønsket jeg å prøve spesialfaget i praksis, og
flyttet sørover til Brønnøysund og registrene der.

Jeg arbeidet 2 år som førstekonsulent/jurist i rådgiver-staben ved Næringsavdelingen før hjemlengselen meldte seg, og det ble nytt fagområde og arbeidsgiver hos FBT, senere Forsvarsbygg i Harstad. Der begynte jeg i 1999, og "gikk gradene" fra førstekonsulent til seniorrådgiver i løpet av disse seks årene. Mitt hovedfelt denne tiden var ulike sider av fast eiendom.

Jeg begynte i Advokatfirmaet Edvardsen i juni 2005.

Etter tre og et halvt år i firmaet har jeg fra 1. januar 2009 begynt i kontorfellesskap med Advokatfirmaet Edvardsen.

 

Mer om Geir Olav >>>