Advokat barnerett strafferett barnevernsrett familie

Media som medhjelper

I "Arntzen-saken" var media-dekningen både til bekymring og glede. For dessverre er det slik at media må på banen for å vekke opp politikere og andre beslutningstagere som "sover".

I saker som "Arntzen-saken" burde fri sakførsel være en selvfølgelighet.  I barnevernsaker burde også fri sakførsel være en selvfølgelighet. Men foreldre har likevel ikke krav på advokat før barnevernet har besluttet å fremme en sak for fylkesnemnda, som er den "domstol" som skal avgjøre en omsorgsovertakelsessak.
For ikke lang tid tilbake var det endog slik at dersom saken ble trukket av barneverntjenesten, ville foreldrene undergis en økonomisk vurdering, og hvis de hadde for høy inntekt ville de måtte dekke advokatutgiftene selv.

Dette regelverket var, sett med mine og klienters øyne, høyst urimelig. Jeg tok urimeligheten opp med departementet. Tilbakemeldingen var klar - ordningen skulle bestå. Og det lå mellom linjene at her var det penger å spare for staten.

Men av og til er media en fin medhjelper å ha. Jeg opp denne galskapen, blant annet gjennom Dagsrevyen 21. juni 1996. Etter dette Dagsrevy-innslaget kom reaksjonen fra departementet: Statssekretæren i Justisdepartementet sa i Dagsrevyen at "det aldri hadde vært meningen at saker som ble trukket ikke skulle få fri rettshjelp". Hun sa også at regelverket ville bli endret.  23. oktober samme år kom så et nytt rundskriv hvor departementet endrer reglene slik at fri sakførsel blir gitt i alle saker som fremmes for fylkesnemdene. - Også de som blir trukket. Så det nytter!
(Se rundskriv fra Justisdepartementet)

For meg personlig er det selvsagt meget tilfredsstillende å kunne bidra til en regelendring på et område som er av så stor betydning for de mange små "David'er" som kjemper mot "Goliat". Og kollegaers humoristiske betegnelse av endringen som "Lex Edvardsen" tar jeg selvsagt som et kompliment.

Barnevernrett
er et av advokat Roar Edvardsens spesialfelt