Advokat barnerett strafferett barnevernsrett familie
Les mer om andre saker og regelendring for fri sakførsel
 
 


Rettigheter må tilkjempes. ..... dessverre

Maktpersoner opptrer ikke alltid like redelig. I en spesiell sak, Arntzensaken, opprørte barneverntjenestens maktarroganse meg så grenseløst at jeg skrev bok om saken.

Saken fikk en positiv slutt, men sakens prinsipielle sider ble gjenstand for debatt. Saken ble også tatt opp i vårt lovgivende organ; Stortinget. I Stortingets spørretime reiste representanten Ansgar Gabrielsen (H) (senere næringsminister) noen prinsippielle spørsmål rundt saken. Men daværende justisminister Grete Faremo avviste noen endring av praksis. Hun feide det bort med å hevde at "Arntzensaken var helt unik".
(Spørsmål og svar fra Stortingets spørretime)

Dessverre visste jeg fra de sakene jeg selv hadde hatt at "Arntzen-saken" ikke var unik. Justisministerens svar førte bare til økt engasjement fra min side. I en kronikk i Aftenposten den 21.06.1995 (les kronikken) imøtegikk jeg justisministeren.


Barnevernrett
er et av advokat Roar Edvardsens spesialfelt

Lov om barnevern-tjenester
 
 
Nyttige lenker