Advokat barnerett strafferett barnevernsrett familie

Enkeltmenneskers kamp mot overmakten

Mange føler det slik når de møter barnevernet og det offentlige etater. Og det er kanskje nettopp derfor barnevernrett alltid har opptatt meg. Jeg skal ikke legge skjul på at jeg liker meg i rollen som den som forsvarer den svake. Den som urettmessig blir utsatt for overgrep fra arrogante byråkrater.

Når det er sagt, så må det også i rettferdighetens navn sies at barnevernet sjelden blir koblet inn helt uten grunn. Barnevernet skal jo i utgangspunktet være et hjelpeapparat. Både for barna og for foreldrene. Men dessverre har jeg så alt for ofte sett at grunnlaget for inngripen har vært for spinkelt. At virkemidlene som blir tatt i bruk ikke står i forhold til den virkelighet mine klienter har befunnet seg i.

Det positive ved barnevernretten er at en har mulighet til å påvirke en situasjon. Mulighet for virkelig å hjelpe. (I strafferetten kommer advokaten inn i bildet først når en handling har funnet sted)

At jeg blir engasjert i barnevernsaker skulle vel en av mine saker, den såkalte "Arntzen-saken", vise. Opprørt over barneverntjenestens og kommunens maktarroganse ga jeg ut en bok om saken.
("Røyk uten ild", Prosess Forlag, 1994)

Mer om mitt engasjement i barnevernsaker

 


Barnevernrett
er et av advokat Roar Edvardsens spesialfelt

Lov om barnevern-tjenester
 
 
Nyttige lenker